Skriva Förlossningsbrev

I ett förlossningsbrev skriver man hur man önskar göra för att ge sin unika förlossning de bästa tänkbara förutsättningarna. Det är en god Idé att födelseplanen skrivs tillsammans med den eventuella partnern/extra stödpersonen så att man gemensamt kan fundera på vad som är viktigt att förmedla till personalen. Er Doula eller barnmorska kan hjälpa er med brevets innehåll.

Ett förlossningsbrev hjälper dig att skriftligt kommunicera med personalen på sjukhuset så att du kan slappna av och tänka på annat under din förlossning.

Jacquis bästa tips för dig som skriver ett förlossningsbrev:

 • Förlossningsbrevet kan med fördel börja skrivas tidigt för att sedan uppdateras och finslipas efterhand.
 • Utgå från dig och din familjs behov, var personlig.
 • Håll texten helst till max 1 A4 om möjligt.
 • Gör brevet distinkt & överskådligt, stryk under det som är VIKTIGAST.
 • Var tydlig i dina formuleringar, se till att det inte går att misstolka.
 • Brevet är för att du ska slippa förklara & komma ihåg, givetvis har du alltid rätt att ändra dig på plats.
 • Skriv endast sådant som inte är självklart, utgå från att alla barnmorskor har stor kompetens och att de gör vad de kan för att det ska bli bra för dig.

Jacqui Erbjuder: “Till alla mina Doula klienter erbjuder jag en mall på ett tydligt förlossningsbrev.

Jag hjälper även dig att utforma brevet om du önskar”.

Brevets innehåll ser olika ut beroende på vad den som ska föda tycker är viktigt. Nedan följer en rad förslag på vad man kan ha med i sitt brev. Inkludera det som känns relevant för dig och strunta i allt annat. (Observera att detta inte är en mall, endast exempel).

1 Det här vill jag att ni ska veta.
(Exempelvis)

 • Jag är förstagångsföderska / Har tidigare fött x antal barn.
 • Sjukdomsbild av relevans.
 • Medicinsk bakgrund.

2 Allergisk mot. 
(Exempelvis)

 • Medicin:
 • Mat:
 • Annat:

3 Mina tankar kring interventioner och CTG.
(Exempelvis)

 • Jag önskar att ni lyssnar på barnets hjärtljud med hjälp av: Trätratt / Doppler / CTG.
 • Jag Jag är öppen för diskussion vad gäller värkstimulerande dropp/ amniotomi.
 • Jag vill INTE ha värkstimulerande dropp eller att ni frågar om jag vill ha det.
 • Vill ha / vill INTE ha en nål, venkateter i handen eller armen.
 • Jag Vill / vill INTE inte bli kopplad till CTG “på rutin”.
 • Jag önskar inga interventioner vid normalt förlopp.

4 Förlossningen.
(Exempelvis)

 • Jag behöver:
 • Jag vill inte:
 • Mina tankar kring Oxytocin: (Lugn och Ro. Spring i rummet.  Undersökningar. Dämpad belysning).
 • Jag vill använda mig av dessa tekniker: (Föda Utan Rädsla. Hypnobirthing. Dyktekniken. Orgasmic Birth. Psykoprofylax).

5 Förloppet.
(Exempelvis)

 • Jag vill kunna röra mig fritt.
 • Jag önskar ha tillgång till badkar eller pool.
 • Jag vill föda barnet i den takt det tar, utan påskyndande.
 • Jag vill ha en så ostörd o naturlig förlossning som möjligt.
 • Mina tankar kring vaginala undersökningar är.

6 Det här oroar jag mig för.

7 Mina tankar kring förlossningsställningar.
(Exempelvis)

 • Det är viktigt för mig att jag själv får bestämma hur jag rör mig och föder.
 • Jag vill själv bestämma förlossningsställning.
 • Jag vill testa mig fram mellan olika ställningar.
 • Ni får gärna påminna mig om att byta ställning.
 • Jag vill undvika rygg/gynläge.

8 Mina tankar kring smärtlindring.

9 Hur kan personalen stötta mig/oss under förlossningen.
(Exempelvis)

 • Jag vill att ni stöttar mig genom att….
 • Jag behöver att personalen är mjuk och följsam..
 • Jag behöver att personalen är tydlig samt att ni motiverar mig.
 • Jag önskar att personalen berättar vad de gör medan de arbetar.
 • Jag vill bli inkluderad i de medicinska situationer som kan uppkomma.

10 Barnet och efterbörden.
(Exempelvis)

 • Jag vill att Xxxx tar emot barnet.  
 • Jag önskar att barnmorskan håller varma kompresser mot perineum/mellangården när barnet föds fram.
 • Barnet läggs direkt vid mitt bröst (eller så långt navelsträngen tillåter).
 • Navelsträngen skall inte klippas & inte klampas förrän jag meddelar personalen.
 • Om barnet har behov av andningshjälp önskar jag att ni tar in “barnbordet” till oss och behåller hela tiden navelsträngen intakt.
 • PKU- prov från navelsträngen Får göras / får INTE göras.
 • Vi vill VÄNTA med att låta undersöka barnet och vill ges lugn och ro för anknytning DIREKT när barnet kommit. Vi säger till när vi är redo för undersökning.
 • Livmodersammandragande spruta syntetiskt oxytocin) till mig efter förlossningen vill jag ha/ INTE ha.
 • K–vitamin injektion. Ja/Nej.
 • Jag vill inte att personalen trycker på min mage ej heller dra i navelsträngen för att få ut moderkakan.
 • Jag vill att efterbörden får ta sin tid.
 • Att de 9 stegen till amning tillämpas och får ta sin tid trots att det kan ta upp till ca 2h.
 • Jag önskar få hjälp/stöttning med amningen i början.
 • Jag kommer inte amma mitt barn och vill inte diskutera detta med personalen.
 • Vi väljer att tillvara på moderkakan, min doula sköter hanteringen.
 • Vi vill åka hem så snart jag anser att jag och bebis är redo.
 • Jag har önskan om att vi får stanna på BB i ett par nätter.

11 Vid eventuella komplikationer.

 • Oavsett komplikation önskar vi att navelsträngen lämnas intakt så länge som det är möjligt. (Så länge barnet får blod via navelsträngen får hon syre, och därmed en förlängd chans att börja andas självmant).
 • I första hand önskas att barnbordet tas in till mig och att livräddning görs i förlossningsrummet med navelsträngen intakt.
 • Om navelsträngen av någon anledning absolut måste klippas ska den klippas så nära placentan som möjligt, och sedan mjölkas. 
 • Alla typer av förlossningsinstrument (t.ex. sugklocka) eller kejsarsnitt används endast vid livshotande tillstånd.

12 Vid Kejsarsnitt.

 • Jag önskar ett “Gentle Cesarean”. 
 • Min Partner och min Doula närvarar.
 • Bebisen får i lugn takt komma ut när snittet gjorts. 
 • Elektroder placeras på sidan eller ryggen så att bröstet är fritt för bebis.
 • Infarter sätts på vänster hand/arm. 
 • Ta med moderkakan ut och låt den vara intakt med barnet hela tiden. 
 • Placera barnet på mitt bröst så snart som möjligt.
 • Svabba barnets ansikte med bakterier från mitt underliv.
 •  Belysningen dämpas så snart bebisen är ute och tyst/lågmält i salen. 

13 Matning av barnet.

 • Jag önskar få hjälp/stöttning med amningen i början.
 • Jag kommer inte amma mitt barn och vill inte diskutera detta med personalen.
 • Helamning är mycket viktigt för oss. 
 • Inga tillägg som inte är bröstmjölk (vatten, sockerlösning och ersättning). 
 • Inga flaskor eller nappar.

14 Åka hem.

 • Jag har önskan om att vi får stanna på BB i ett par nätter.
 • Vi vill åka hem så snart jag anser att jag och bebis är redo.

Kort sagt så vill jag: Xxxxx xxxxxxxxxx
Dessa önskemål gäller vid en normal förlossning.
I annat fall förs ALLTID diskussion med mig och/eller min partner.

Bild av Maria Andrea Garcia.

Samtidigt som brevet skrivs kan det vara fint att på andra sätt förbereda sig inför förlossningen. Här följer Jacquis 10 bästa Förlossningsförberedande tips!

Scroll to Top