Du är värd att få personlig vägledning genom din Graviditet och Förlossning

Som din Doula är jag där helt för din skull, det är du som är i fokus och det är du som bestämmer. Jag är ditt personliga stöd under hela din gravidresa ända fram till att föräldraskapet tar vid. En intim kontakt etableras. Mitt fokus ligger på att du ska känna dig trygg och omhändertagen. Min enda uppgift under förlossningen är att finnas till för dig, att hjälpa dig att fokusera, stötta dig igenom värkar, samt att vara där i annat du vill ha hjälp med.  Jag är lika mycket stöd för eventuell partner. Mitt mål är att din partner fått tillräckligt med verktyg för att kunna stå trygg och stabil vid din sida och min roll är att stötta din partner i att stötta dig.

Starkare anknytning med stöd av Doula

Forskning visar att familjer som har stöd av en Doula känner sig mer nöjda med sin förlossningsupplevelse.
Vilket stärker anknytningen till barnet.

Effekten av att anlita en Doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på tydligt positiva resultat.
Forskning bedrivs konstant. Socialstyrelsen har slagit fast – att närvaron av en doula minskar:

Personlig vägledning i Graviditet, Förlossning och Postpartum

Personlig vägledning under Graviditet och Postpartum
samt Sista Minuten Service

Boka Jacqui Doula

1. Boka in din kostnadsfria första träff

Vi ses hos mig i Järna, digitalt eller på ett café. Jag berättar lite om mig själv, min erfarenhet som Doula och hur jag brukar arbeta. Det är viktigt att du trivs med mig som person för att du ska känna dig trygg i att jag kan ge dig stöd.

2. Fundera, skriv avtal och boka nästa träff

Ingenting bokas på våran första träff, du får tid att tänka igenom ditt beslut. Om du bestämmer dig för att påbörja ett samarbete skriver vi avtal och bokar in en förlossningsförberedande träff.

3. Nu har du din Doula med på din stora resa

Jag är tillgänglig för att vägleda under graviditeten, vi utformar tillsammans den bästa förlossningsplan för dig utifrån dina önskemål. Vi håller kontakten och när förlossningen är igång kommer jag med min närvaro kunskap.

Vetenskapligt

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket positiva resultat. Den så kallade Doulaeffekten bygger på undersökningar som gjorts på flera platser i världen där doulans närvaro i många fall förkortat förlossningens längd, minskat efterfrågan av smärtlindring, minskat antalet interventioner och dessutom gjort att mamman ammat längre och på barnets signaler. Förutom detta visar ustudier att när den födande haft en doula närvarade vid sin förlossning, har det resulterat i en bättre relation till dennes partner efter förlossningen, jämfört med de som inte hade en doula med. Undersökningar visar att vid förlossningar där mamman haft en doula uppstår färre komplikationer som t ex kejsarsnitt, sugklocka och tång.

Historiskt

Doulan i historien. Ordet doula är från grekiskan och betyder ”kvinna som ger omvårdnad”.  Att kvinnor med erfarenhet av graviditeter och förlossningar hjälper andra som föder barn, är ett gammalt fenomen. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Erfarna kvinnors stöd till andra kvinnor under graviditet, förlossning och barnsängstid har inneburit ett slags systerskap, som har förts vidare från kvinna till kvinna, från generation till generation. Att ta hjälp av en doula är därför att återknyta till en väldigt gammal kvinnotradition.

Scroll to Top