Doulan är ditt personliga stöd vars enda uppgift är att finnas till för dig – under hela förlossningen

Doulan är tränad i att stötta och ge information till de blivande föräldrarna inför, under och efter förlossningen. För att stödja er förlossnings­upplevelse och möjligheten till att den blir så positiv som möjligt, utformar du/ni och doulan tillsammans en vision och målbild för denna. Lika mycket är doulan ett stöd för din partner och arbetar aktivt för att partnern ska kunna stötta dig på bästa sätt genom vägledning av hjälpfulla tekniker. Forskning visar att familjer som har stöd av en doula är mer delaktiga och känner sig nöjdare med sin förlossningsupplevelse.  Detta i sin tur stärker anknytningen till barnet.

Det finns många skäl till att anlita en doula. Eftersom att sjukhuspersonalen arbetar i skift kommer din barnmorska troligen bytas ut en eller flera gånger under din pågående förlossning. Det kan kännas tryggt att ha en person kontinuerligt närvarande, som har professionell erfarenhet av att föda barn.

Studier visar att förlossning med Doula:

 • Ger tryggare föräldrar.
 • Kärleken till partnern stärks.
 • Upplevelsen av smärtan minskar.
 • Allmäntillståndet på barnet är bättre.
 • Kvinnan upplever en positivare förlossning.
 • Antalet medicinska interventioner minskar.
 • Antalet medicinska komplikationer minskar.
 • Chansen för att få en positiv förlossningsupplevelse ökar.
 • Antalet förlossningsdepressioner minskar.
 • Övriga medicinska ingrepp minskar.
 • Förlossningens längd minskar.
 • Antalet kejsarsnitt minskar.
 • Amningsfrekvensen ökar.

En doula har inget medicinskt ansvar och ger inga medicinska råd. Hon behöver inte koncentrera sig på något annat än sin stödjande och uppmuntrande roll.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top