Vetenskap och Forskningsstudier – Kort Version

Av förklarliga skäl finns inga enorma, påkostade vetenskapliga studier gjorda i ämnet placentofagi. De stora företag och vetenskapsinstanser som finns har inga pengar att tjäna av denna information, således finns inte intresse av att kosta på dyr forskning i området. Därtill finns så många varierande faktorer och variabler att det troligen skulle vara omöjligt att utföra strikta, dubbelblinda studier. Forskning är viktigt men beslutet att äta sin moderkaka bör främst baseras på personlig känsla och övertygelse hos varje enskild person. Kanske det är så att det bästa beviset ligger i alla de positiva vittnesmål som tusentals kvinnor varje år rapporterar att de upplever.

Längre beskrivning, fler studier, alla källor samt länkar till allt finns HÄR och erbjuds till Jacquis bokade klienter som erhåller ett lösenord till den fulla versionen.

På denna sida listas en kort sammanställning av en del relevanta studier


KVINNOR UPPLEVER POSITIVA FÖRDELAR ♢ Drygt 200 kvinnor som hade ätit sin moderkaka var med i en undersökning och resultatet fann att majoriteten av dessa kvinnor rapporterade att de upplevt positiva fördelar och angav att de skulle äta sin moderkaka igen vid nästa eventuella förlossning.


SANNOLIKA FÖRDELAR ♢ En erkänd huvudexpert inom området att äta moderkaka tillika forskare som studerat placentofagi i flera decennier har efter många års forskning kommit till slutsatsen att intag av moderkaka sannolikt ger fördelar för mödrar postpartum och att moderkakan troligen kan ha fördelar för icke-mödrar och män. Att det finns enorma hälsofördelar för däggdjursmödrar att äta sin moderkaka är tydligt bevisat. Interaktionen mellan mor och barn är starkare när modern ätit sin moderkaka . Hon känner även mindre smärta efter förlossningen jämfört med de som inte ätit sin moderkaka.


INGEN RISK FÖR BARNET ♢ Forskning som nyligen publicerats i tidskriften Birth har visat att placentofagi inte orsakar skador eller fara för barn. En granskning av över 20 000 födelseregister hittade forskarna ingen ökad risk för barn bland mödrar som valt att konsumera sin moderkaka.


MINSKAD SMÄRTA ♢ En studie som utförts på 2000-talet har visat att råttor som åt sin moderkaka fick minskad smärta. Denna upptäckt ger en viktig grund för att djupare förstå den mekanism för smärtreducering som aktiveras under förlossningen och hur den modifieras genom att äta moderkaka.


HORMONER BIBEHÅLLS I MODERKAKAN EFTER TORKNINGSPROCESSEN ♢ För att ta reda på om hormoner skulle överleva inkapslings processens ångning och värmebehandling analyserade moderkakor efter att att de blivit inkapslade. Man ville utvärdera koncentration av nära 20-tal hormoner. Resultaten visade påvisbara koncentrationer för majoriteten av de hormoner som analyserades. Varav en del i mängd som kan tänkas ge fysiologiska effekter.


HORMONER I MODERKAKSKAPSLAR ♢ I en liten studie där forskare bland annat jämförde hormonanalyser mellan kvinnor som fick moderkakskapslar och de som fick placebo kom man fram till att den grupp som fick placenta fanns ett samband mellan mängden hormoner i kapseln och vad som hittades i kvinnans kropp. Placentakapslarna hade mer hormonellt innehåll och kvinnorna i placenta-gruppen hade fler hormoner i sitt system än kvinnorna i placebo-gruppen. Även om skillnad mellan de båda grupperna inte var enorma visar studien att de hormoner som finns i kapslarna tas upp av kroppen och påverkar kvinnornas hormonnivåer.


INNEHÅLLER GOTT OM OLIKA NÄRINGSÄMNEN EFTER TORKNING ♢ Man har mätt näringsämnen i värmetorkad mänsklig moderkaka. Man ville fastställa värden av protein, fibrer, fett, hormoner och ett tiotal mineraler. Mineralnivåerna i moderkakorna var höga, särskilt natrium, kalium och fosfor. Resultatet man fann var att värmetorkad moderkaka innehåller gott om olika näringsämnen, särskilt protein och mineraler.


ÖKAD MJÖLKPRODUKTION ♢ Ett forskar team kom fram till slutsatsen att det kan vara mycket värdefullt att äta sin moderkaka för att behandla hypogalakti (otillräcklig mjölkavsöndring) efter att deras forskningsstudie visade ökad mängd bröstmjölk för majoriteten kvinnor i studien.


STÖRRE TILLVÄXT HOS SPÄDBARNET ♢ En äldre studie finns som utformades för att ta reda på huruvida förtäring av moderkaka skulle ha en effekt på den kemiska sammansättningen av modersmjölken. När spädbarnen i gruppen vars mödrar ätit moderkaka jämfördes med gruppen spädbarn som inte ätit moderkaka fann man att barnen i den första gruppen hade växt snabbare. Resultatet av experimentet gav forskarna anledning att tro att mjölkens sammansättning förändrades av att modern intagit moderkaka.


MINSKAD RISK FÖR POSTPARTUM DEPRESSION ♢ Under graviditetens sista trimester utsöndrar moderkakan så mycket av ett speciellt hormon att nivåerna i blodomloppet är tre gånger så höga. Man vet också att kvinnor postpartum har avsevärt mycket lägre nivåer av detta hormon än en icke-gravid person och att dessa låga nivåer kan trigga och utlösa depressiva symtom. Moderkakan producerar under graviditeten så mycket av detta hormon att körteln som normalt producerar detta gör ett uppehåll med produktionen och det dröjer ett tag postpartum innan körteln uppfattar signalen att börja producera hormonet igen, detta är en stark fysisk anledning till varför kvinnor kan drabbas av depression efter förlossningen. Moderkakan innehåller höga halter av hormonet, det är sannolikt att den hjälper minska risken för postpartum depressionen hos den som äter sin moderkaka.


Shopping Cart
Scroll to Top