ÖKAD MJÖLKPRODUKTION ♢ Dr Eva Soykova och hennes team kom fram till slutsatsen att det kan vara mycket värdefullt att använda sig av metoden att äta sin placenta för att behandla hypogalakti (otillräcklig mjölkavsöndring) efter att deras forskningsstudie fick positiva resultat för majoriteten kvinnor i studien.
För att öka mjölkproduktionen hos mödrar genomfördes ett test där man gav kvinnan torkad moderkaka. 210 kontrollerade fall resulterade i: 86,2% (181 st) reagerade positivt på behandlingen och 13,8% (29 st) reagerade negativt på behandlingen. (55,7% hade bra resultat och 30,5% mycket goda resultat). 
Källa: Soykova-Pachnerova E. 1954. Gynaecologia. 

Shopping Cart
Scroll to Top