Smärta & Smärtlindring

Vi har fått lära oss den förvridna sanningen att det är smärtsamt att föda barn. Från barnsben får vi höra att det gör ont, vi har matats med filmscener där Hollywood porträtterar skrikande kvinnor; i panik.

Om du har fått höra och räknar med att det kommer att göra ont att föda barn, då kommer du med största sannolikhet känna mer smärta. Det är vetenskapligt bevisat att det gör ondare om man känner oro, en orsak är att kroppen spänner sig och en annan anledning är att förväntanseffekten styr en del av resultatet. Negativa förväntningar hos en person förvärrar vederbörandes symptom, det kallas nocebo.

Smärta är en subjektiv upplevelse. Hur en upplever det beror till stor del på vad man förväntar sig att känna samt vad man har för tilltro till sin egen förmåga. Förlossningssmärta är inte en farlig smärta, det är sensationer som kroppen klarar av och till sin hjälp har den höga utsöndringar av hormoner som oxytocin, endorfin, prolaktin och adrenalin.

Denna hormoncocktail som naturligt frisläpps under förlossningen försätter mamman i en form av exstas, “ett tillstånd utanför det normala”. I boken “Gentle Birth, Gentle Mothering” beskriver författaren, tillika läkaren och forskaren Sarah J Buckley hur detta tillstånd gör att kvinnor kan känna moderskapet som ett transformerande uppvaknande.

För att den födande ska få tillgång till dessa hormoner som forsätter henne i extas behöver hon i grunden känna sig lugn och trygg. Hormonsystemet behöver under förlossningen få möjlighet att arbeta ostört, det är essentiellt att kvinnan inte känner sig störd, iakttagen eller otrygg. Hormonsystemet möjliggör för kvinnan att under sin förlossning uppleva njutning, enkelhet och trygghet samtidigt som det extatiska tillståndet också gör att det sker väsentliga neurologiska förändringar hos både mamma och bebis. Den nyss blivna modern får tack vare denna hormoncocktail en instinktiv och intuitiv känsla för vad hennes nyfödda barn behöver, hon känner sig trygg, stärkt och stark.

Detta hormonsystem som ger kvinnan en naturligt behaglig förlossning produceras i våran så kallade känslohjärna, det limbiska systemet. I vårat vardagliga liv styrs vi av den rationella delen av hjärnan; neocortex, men för att uppnå den mest extatiska och enkla förlossningsupplevelse behöver det limbiska systemet, (den primitiva del av hjärnan) få ta över den rationella neocortex. Kvinnan behöver få utrymme att gå in i sin egen “bubbla”. När utomstående omständigheter gör att kvinnan behöver vara skärpt, svara på frågor, föra samtal eller på annat sätt behöva vara rationell så bromsas detta system eller i värsta fall stängs av helt.

Sensationerna av värkarna när kroppens smarta system är uppkopplat behöver således inte bli negativa. Smärta behöver inte vara likställt med ont (ond). Det är svårt att sätta ord på, det går inte att begripligt beskriva den extas den födande kan hamna i, det är ett tillstånd som endast går att uppleva under förlossningen. Av denna anledning är det ofullkomligt att tala om “hur ont det gör att föda barn”. Kvinnor som känt och beskriver olidlig förlossningssmärta har sannolikt inte fått möjligheten att uppleva hur kroppens eget system optimalt kan fungera. Detta är aldrig kvinnans fel, det är den moderna förlossningsstrukturen som just nu är uppbyggd på ett sätt som stör förlossningsprocessen genom att kvinnan förväntas ringa telefonsamtal och transporteras mitt i pågående förlossning. Hon förväntas föra samtal, genomgå undersökningar, kontroller och utföra någonting väldigt intimt, i ett främmande rum med främmande människor. Sjukhus är medicinskt säkra, men för den primitiva hjärnan är de obekant mark.

Smärtan under en förlossning är unik och komplex. Den har en god funktion och är inte farlig för kvinnan. Bra att påminna sig om är att förlossningen är under en begränsad tid och att den leder till det största miraklet. För att smärtan ska upplevas som mildare är det enormt viktigt att ha rikligt med stöd under förlossningen och att den födande känner sig sedd, hållen och lyssnad till. Studier har påvisat att de som föder med Doula i 30% mindre utsträckning använder medicinska smärtlindringsmetoder, 60% färre ber om epidural och 40% färre använder värkstimulerande dropp som syntocinon. Doulans effekt är således betydande för vilka smärtlindringsmetoder som kan komma att användas.


Följ denna länk för att komma till all information om Naturliga & Medicinska smärtlindringsmetoder!

Shopping Cart
Scroll to Top