Oxytocin är ett kraftfullt hormon med många viktiga funktioner för kroppen. Frisätts gör oxytocinet genom bland annat fysisk beröring, förälskelse, sex, förlossning, amning och anknytning. Det är helt enkelt ett “må-bra-hormon” som även kallas för “lugn-och-ro-hormonet” och “kärlekshormonet” eftersom att det sänker stressnivån i kroppen som i sin tur ger en känsla av trygghet, avslappning och lugn. Det lindrar dessutom smärta och gör att vi känner kärlek och förtroende för varandra. När oxytocin frisätts minskar oro och blodtrycket kan sänkas. (1).

Förlossningen: För den gravida har oxytocinet som uppgift att starta födseln. Under förlossningen styr oxytocin styrkan och frekvensen för livmoderns sammandragningar och hormonet är avgörande för att förloppet ska gå framåt. Beröring, närhet, kramar, trygghet och njutning påverkar oxytocinet positivt genom att det stimulerar till högre frisättning som sedan gör att livmodern arbetar mer effektivt. Dessutom sätter det fart på utsöndring av andra smärtlindrande hormoner. Upplevs stress, oro eller rädsla under förlossningen kommer istället hormonet adrenalin att utsöndras vilket minskar oxytocinnivån och därmed också försvårar förlossningen.

De första gyllene timmarna: Det största oxytocinpåslaget som du någonsin kommer att ha i ditt liv sker precis efter att du fött din baby, innan moderkakan kommit. Hormonet gör så att föräldrarna knyter an till sin bebis och de upplever en samhörighet med varandra. Om familjens första möte sker ostört, i lugn miljö och babyn snabbt kommer upp hud mot hud stimuleras frisättningen av oxytocin ännu bättre. En studie har visat att kvinnor som inte får möjlighet till hud mot hudkontakt och amning inom en halvtimme har 80% högre risk för att drabbas av postpartumblödning (2).

Amning: När babyn suger på bröstvårtan går signaler upp till hjärnan som då börjar att frigöra oxytocin. Hormonet får musklerna runt mjölkgångarna att dra ihop sig och släppa ut mjölken, detta kallas för utdrivningsreflexen och det är samma process som även gör att livmodern minskar i storlek efter förlossningen. Jämfört med många andra närhetsformer så friger amningen mycket mer oxytocin. En kan förebygga spända bröst, bröstkörtelinflammation och mjölkstockning genom att på olika sätt stötta oxytocinfrisättningen. Effekten av oxytocin sitter vanligtvis bara i några timmar, med undantag för amning där en kan känna av fördelarna från hormonet i flera veckor. Kvinnor som ammar länge har även en minskad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar samt typ-2 diabetes. (3 & 4).

Har den födande valt att ta en epiduralbedövning kommer oxytocinnivåerna att vara mindre i
samband med amning under de första två dygnen, jämfört med om hon inte tagit epidural.

Anknytning: Oxytocin stöttar ett känslomässigt band mellan föräldrar och barn samt underlättar föräldraskapet eftersom att det startar igång ett naturligt ”omsorgsprogram” inom föräldrarna. det gör också att förälder och barn blir avslappnad, får högre kroppstemperatur och en upplevelse av nära anknytning. Barnet behöver mycket beröring för vid kroppslig närhet främjas inlärningsförmåga, näringsupptag, social kompetens och tillväxt, framförallt hos småbarn gynnas hjärnans utveckling av detta. Av detta blir barnet mer känslomässigt stark mot stress. 

Oxytocinnivån sjunker snabbt: Omkring tre dagar efter förlossningen är det vanligt att känna en “dipp” i känslor, energi och humör eftersom hormonets effekt kraftigt avtar. Detta brukar benämnas som ”tredjedagsgråten”. Att i detta läge boosta för att på olika sätt fylla på oxytocinutsöndringen är en god idé. En del väljer att utöver detta testa moderkakskapslar som innehåller bland annat det egna, naturliga oxytocinet. Denna känsla av svacka går vanligtvis över efter ett par dagar. Till följd av att ha varit påverkad av oxytocinets effekt under en längre tid har den som fött flera barn ett större skydd mot exempelvis högt blodtryck och diabetes typ 2. 

Beröring och massage: Massage höjer frisättningen av de båda hormon; oxytocin och endorfin. Oxytocin verkar avslappnande medan verkar smärtstillande. Beröringens smärtlindrande uttryck fungerar på flera plan. Oxytocinet gör så att hjärnan registrerar smärta på ett annorlunda sätt genom att smärttröskeln höjs och kroppen upplevs mindre känslig. Smärta är en mycket personlig erfarenhet och känslomässig upplevelse som påverkas mycket av omständigheter och egen tolkning. Vid massage och behaglig beröring blir smärta åsidosatt eftersom att hjärnan i princip endast klarar en viss mängd information på en gång. Beröringsreceptorerna prioriteras över smärtsignaler vilket hämmar smärtmeddelanden att ta sig upp till hjärnan vilket gör att smärtan upplevs som mindre intensiv. Sår läker dubbelt så fort vid oxytocinpåverkan eftersom att hormonet har en läkande inverkan. För tidigt födda barn växer snabbare om de får massage och barn blir mer balanserade också på lång sikt om de får massage regelbundet. Positiv effekt av oxytocin får både den som mottar och den som ger massagen. (6).

“Djurförsök har visat att oxytocin och östrogen fungerar ångestdämpande på honor och ökar deras sociala samspel. Honor med större omvårdnad om barn har också visat sig ha ett större antal oxytocinreceptorer i hjärnan, och detta är ärftligt från moder till dotter” – Wikipedia

Jacquis bästa tips för att boosta ditt oxytocin:

 • Sex & Orgasmer.
 • Närhet & Kramar.
 • Varma bad & Bastu.
 • Trygghet & Njutning.
 • Massage & Beröring.
 • Lyssna på lugn musik.
 • Promenader & träning.
 • Amning & Hud mot hud.
 • Härliga dofter & Eteriska oljor.
 • Medveten andning & Närvaro.
 • Äta god mat & njuta av smakerna.
 • Dämpad belysning & Tända ljus.

Extra fakta: Detta fantastiska hormon döptes till oxytocin efter det grekiska ordet för ‘hastig förlossning’ när man fann sambandet som framkallar sammandragningar på en livmoder. Oxytocinet produceras i hypofysen i hjärnan och binds av oxytocinreceptorer som finns i livmodern, bröstkörtlar och i hjärnan. Det är ett vattenlösligt hormon som är luftburet vilket innebär att det “smittar” människor emellan och även djur. Hormonet är en liten molekyl som har förmågan att driva på sin egen frisättning vilket är ganska ovanligt i kroppen. (1).

Källor:

 1. Wikipedia. 2017. Oxytocin. 2. Susanna Alinder & Sara Stenberg Reite. 2016. Studie i aktivt handläggande med oxytocin i efterbördsskedet till kvinnor med låg risk för postpartumblödning. (Karolinska Institutet).
 2. Vårdguiden. 2017. Amning. (1177).
 3. Ingrid Lund. 2018. Amning minskar mammas diabetesrisk efter bara månader. Amning.se.
 4. Wikipedia. 2018. Gate Control Theory.
 5. Kerstin, Uvnäs Moberg. 2009. Närhetens hormon, oxytocinets roll i relationer. (Natur & Kultur).
 6. Kerstin, Uvnäs Moberg. 2003. The Oxytocin Factor. (Pinter & Martin Ltd).
 7. US National Library of Medicine. 2015. Self-soothing behaviors with particular reference to oxytocin release induced by non-noxious sensory stimulation.
Shopping Cart
Scroll to Top