Doulans roll i förhållande till partnern

En doula kan aldrig ta över partnerns plats. En kärleksfull partner under förlossningen kommer alltid att vara det viktigaste stödet för föderskan. Partnern är oersättlig i kraft av sin kärlek och känslomässiga band till kvinnan och barnet, men saknar ofta den breda kunskap och erfarenhet av förlossningar som doulan har. Det går inte att få för mycket stöd under förlossningen – bara för lite.

En bra doula stärker partnern och kvinnan som team.

Många gånger kan doulans roll vara att stötta partnern så att denne känner sig mer trygg och därigenom kan finnas för den födande på ett bättre sätt. Ofta hjälper doulans närvaro att ta bort en hel del av den press som annars skulle ligga på partnern, om denne skulle vara ensam med den födande kvinnan. När pressen minskar kan partnern slappna av lättare och följaktligen vara ett bättre stöd. En partner som är osäker, spänd eller stressad riskerar att förmedla dessa känslor till föderskan. En partner som är lugn och känner tilltro och trygghet är en fantastisk hjälp. Man kan alltså säga att doulan genom sin trygga närvaro gör att partnern blir ett ännu bättre stöd!

error: Content is protected !!
Scroll to Top