Vetenskapligt & Historiskt

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket positiva resultat. Den så kallade Doulaeffekten bygger på undersökningar som gjorts på flera platser i världen där doulans närvaro i många fall förkortat förlossningens längd, minskat efterfrågan av smärtlindring, minskat antalet interventioner och dessutom gjort att mamman ammat längre och på barnets signaler. Förutom detta visar ustudier att när den födande haft en doula närvarade vid sin förlossning, har det resulterat i en bättre relation till dennes partner efter förlossningen, jämfört med de som inte hade en doula med. Undersökningar visar att vid förlossningar där mamman haft en doula uppstår färre komplikationer som t ex kejsarsnitt, sugklocka och tång.

Nu, i Sverige sker majoriteten av alla förlossningar på sjukhus och denna viktiga del av omvårdnaden till den födande kvinnan har gömts bort. Något viktigt har därmed gått förlorat. Att föda barn idag är medicinskt säkrare – men ofta ensammare & mer stressfullt än tidigare.

Forskning bedrivs konstant och Socialstyrelsen har slagit fast – att närvaron av en doula minskar:

  • Användning av smärtlindrande som epidural med 25%.
  • Behovet av medicinsk smärtlindring med 30%.
  • Önskemål om ryggbedövning med 60%.
  • Förlossningens längd med 25%.
  • Antalet kejsarsnitt med 50%.
  • Depressioner minskar.

Doulan i historien. Ordet doula är från grekiskan och betyder ”kvinna som ger omvårdnad”.  Att kvinnor med erfarenhet av graviditeter och förlossningar hjälper andra som föder barn, är ett gammalt fenomen. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Erfarna kvinnors stöd till andra kvinnor under graviditet, förlossning och barnsängstid har inneburit ett slags systerskap, som har förts vidare från kvinna till kvinna, från generation till generation. Att ta hjälp av en doula är därför att återknyta till en väldigt gammal kvinnotradition.

error: Content is protected !!
Scroll to Top