Baby Blues och Förlossningsdepression

Något dygn efter du har fött ditt barn sjunker dina hormonnivåer drastiskt. För att ha energi att knyta an till barnet alstrar kroppen de första postpartum timmarna höga doser av sitt eget morfin, så kallade endorfiner. Dessa påslag varar ungefär en dag, effekterna av oxytocinet som hade en enorm produktion under förlossningen avtar mer och mer och en tydlig omställning i kroppen brukar märkas av efter tre dygn. Det är vid det här skedet som mjölken rinner till och brösten kan ömma. Då är det vanligt att drabbas av babyblues eller tredjedagsgråten, vilket inte är samma sak som depression (1). Hela hälften av alla som fött barn upplever baby blues (2). Det är helt normalt att bli påverkad av den enorma upplevelse och omställning som förlossning är. Ofta visar det sig i form av kraftiga svängningar i humöret; exempelvis snabba växlingar mellan eufori till nedstämdhet, lätt för gråt, ångest, kort stubin, oro eller sömnsvårigheter. En del känner till en början inte något särskilt för sitt nyfödda barn, det är helt normalt att det ibland kan ta tid. En baby blues kan gå över på bara ett par timmar eller vara kvar i en eller upp emot två veckor, det är fullt naturligt.

Det finns flera sätt att hjälpa kroppen bli mer balanserad och i harmoni. En gammal metod som har blivit allt mer vanlig bland nyförlösta är att inta de hormoner man just blivit av med i form av att göra näringskapslar av sin egen moderkaka. Den är intressant nog fylld med hormoner och näringsämnen, tillverkade av din kropp, för att försörja dig och bebis med det ni behöver under graviditeten . Att kroppen förlorar moderkakan i samband med förlossningen är en av faktorerna till att kroppen får en svacka i hormonbalansen och därmed drabbas av baby blues. Studier visar att moderkakan är mycket näringsrik, med höga järn-, protein-, vitamin- och mineralvärden, inklusive vitamin B6, och så klart dina egna alldeles skräddarsydda hormoner som passar just din kropp så bra (3). Moderkakan innehåller bland annat:

 • Prolaktin: Ökar bröstmjölksproduktionen.
 • Kortison: Motverkar stress och ökar energinivån.
 • Oxytocin: Mot smärta, underlättar för anknytningen.
 • Hemoglobin: Ökar järnvärdena och motverkar blodbrist/anemi.
 • Interferon: Stimulerar immunförsvaret, vilket skyddar mot infektioner.
 • Urokinashämmande faktor & faktor XIII: Stoppar blödning och främjar sårläkning.
 • Sköldkörtelstimulerande hormon TSH: Ökar energinivån och återhämtar efter stressiga situationer.

För en del känns tanken att äta sin moderkaka främmande, men egentligen är det inte konstigare än att äta vilka vitamin-kapslar som helst. Skillnaden är att dessa är 100% tillverkade för dig. Du behöver aldrig röra eller ens se moderkakan om du inte önskar skötsel och upphämtning sker via barnmorskan och moderkaks-specialisten som kommer till sjukhuset och hämtar moderkakan inför tillredning. Kapslarna är normalt klara för leverans inom ett par dagar, lagom till att din egen kropp behöver en boost.
Läs mer om processen här.

Det finns många fördelar med att äta sin moderkaka. Det är inte ett läkemedel eller en medicin, absolut effekt får därför inte hävdas. Eftersom att det är en personligt anpassad naturprodukt kommer också alla kroppar att få olika effekter av kapslarna. Det kan hända att du känner av flera positiva egenskaper eller bara någon. Det kan också vara så att du inte upplever några av nedanstående punkter. Definitivt är dock att du får i dig hormonerna vilket balanserar upp och höjer dina värden, det kan din nyförlösta kropp verkligen behöva. De vanligast förekommande efftekterna som rapporteras av kvinnor som tagit moderkakspiller är följande:

 • Mindre efterblödningar efter förlossningen.
  Återhämta dig fortare efter förlossningen.
 • Motverkan av förlossningsdepression.
 • Ökad bröstmjölksproduktion.
 • Balansering av hormonerna.
 • Ökad och jämnare energi.
 • Ökade järnvärden.

En del hävdar att det även hjälper för:

 • Läker och stärker skelettet.
 • Reglerar hormonerna vid klimakteriet.
 • Uppbyggnad av din bebis immunförsvar.
 • Läker traumatiska upplevelser förknippade med förlossningen.
 • Föryngringseffekt (Placenta används i en del dyrare ”anti-age”-krämer).

Vill du boka eller veta mer om moderkaksinkapsling
är du välkommen att höra av dig till Jacqui via kontaktformuläret här.

Förlossningsdepression: Om din baby blues inte går över efter två veckor kan det övergå till en postpartum depression då är det bra att söka hjälp. Statistik visar att 8-15% drabbas av en svårare postpartum depression. Det är cirka 10.000 per år bara i Sverige (4). Vanligen inträffar postpartum depressionen inom de första två-tre månaderna efter förlossningen.

Endast en läkare kan diagnostisera postpartum depressionen. Symptomen kan vara flera eller många av följande punkter:

 • Kraftfulla humörsvängningar, svårt med koncentrationen.
 • Huvudvärk, bröstsmärtor, snabb puls eller snabb andning.
 • Problem med att fokusera, komma ihåg eller fatta beslut.
 • Gråter oftare än vanligt eller utan uppenbar anledning.
 • Upplever ilska, är frustrerad, tom eller överväldigad.
 • Svårt att orka ta hand om eller känna glädje för barnet.
 • Destruktiva tankar om att skada sig själv eller barnet.
 • Lider av fysiska värk och smärta eller magproblem.
 • Kroniskt trött, orkar inte sköta sin egen hygien.
 • Ansträngande och jobbigt att träffa människor.
 • Känslor om att inte räcka till eller värdelös.
 • Nedstämdhet, oroskänslor eller aldrig glad.
 • Känslor av hopplöshet eller skuldkänslor.
 • Känslor om att livet inte är värt att leva.
 • Domningar/stickningar i händer/fötter.
 • Utan motivation, glädje eller energi.
 • Sömnproblem, panik och ångest.

Det är möjligt och inte ovanligt att partnern drabbas av postpartum depression.

För att underlätta sin depression kan stöd från partner eller närstående underlätta mycket. Att prata om hur man mår och sätta ord på sina känslor kan vara jobbigt men mycket välgörande. Stödet från de närstående kan också vara i form avlastning, hjälp med barnet, hushållssysslor, matlagning och ärenden. Kroppen är skör och mår bra av att äta nyttig mat, sova, ta ett bad, gå ut på promenad eller meditera. Att skriva dagbok kan vara ett skönt sätt att få ur sig det man bär på. Man kan även tänka på att kärlekshormonet oxytocin produceras vid närhet, att bära sitt barn bidrar till att man mår bättre. Det är OK att känna sig överväldigad, nedstämd och deprimerad. Med förlossningen och föräldraskapet kommer många förändringar och svåra utmaningar. Det är absolut normalt att inte älska allt.

Hjälp från psykolog finns att få från exempelvis BVC eller vårdcentralen.
Jacqui Doula erbjuder samtalsstöd för dig som vill prata om din situation, hur du mår eller behöver bearbeta din förlossningsupplevelse. Skriv till Jacqui via frågeformuläret för bokning av samtalsstöd. Vanligast är att förlossningsdepression blir bra inom ett halvår.

Alla kan drabbas av postpartum depression. Emellertid har kvinnor med historik av tidigare depressioner eller annat psykiskt sjukdomstillstånd högre risk. Även de som varit med om svåra livshändelsen eller varit våldsutsatta i sin relation sägs ha lättare för att drabbas. Bristande stöd från partner eller omgivning, en traumatisk förlossningsupplevelse kan vara utlösande faktorer (5).

 1. Vårdguiden. 2017. https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/depression/depression-i-samband-med-att-du-far-barn/
 2. Wikipedia. 2019.https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Postpartumdepression
 3. Moderkakan. 2019. http://moderkakan.com/vanliga-fragor/
 4. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 2014. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/forebyggande-av-postpartum-depression/
 5. Läkartidningen. 2018. https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2018/09/Viktigt-mota-effekterna-av-postpartumdepression/
Shopping Cart
Scroll to Top